Varför ska du använda Testhornet?

Tidig upptäckt räddar liv, sparar egendom och onödigt lidande

Brandvarnarens uppgift är att upptäcka en eventuell brand tidigt. Brinner i bostäder gör det 17 gånger per dygn i Sverige. 80% beror på glömska och försumbarhet- man glömmer helt enkelt! Mat på spisen och stearinljus är de vanligaste orsakerna. 20% beror på tekniska fel. Elinstallationer, datorer, laddare och tv-apparater osv. Detta innebär att ALLA är med i statistiken för att få en brand i hemmet, även de som ”ALDRIG” glömmer något. Elinstallationer har vi alla, de 20%… Spisbranden på bilden blev liten p.g.a. att brandvarnaren upptäcke den och man kunde släcka snabbt. Den minsta branden jag varit på under mina 34 år i yrket skulle jag inte vilja ha i mitt eget hus. Och tack och lov har jag sluppit, alla är med i statistiken, även jag.

23% av Sveriges befolkning testar ALDRIG sina brandvarnare

Vi är ganska bra på att ha brandvarnare i Sverige, men mycket dåliga på att testa dem. De flesta vet att man skall göra det men ändå blir det inte gjort… Glömska är den största orsaken till att det inte blir av, men även okunskap – man vet inte hur man skall göra. Många förlitar sej på att man skall höra ”pipet” då batteriet är på väg att ta slut. Men det kan man missa då man är bortrest en längre tid, exempelvis på semester. Man hör inte pipet från Kanarieöarna! Misslyckad matlagning är inget test! Ett test är när man trycker på testknappen.

”Glömska, lättja eller okunskap. De är de vanligaste anledningarna till att var fjärde svensk aldrig kontrollerar sin brandvarnare. Det visar en undersökning som kampanjen Aktiv mot brand har genomfört under november månad. Nio procent har för gamla brandvarnare och fyra procent har ingen överhuvudtaget.

Kampanjen Aktiv mot brand vill inför Brandvarnardagen 1 december uppmärksamma vikten av att ha en fungerande brandvarnare. Därför har man i år frågat 1 500 personer om brandvarnare i den egna bostaden.

– Brandvarnaren är det enskilt viktigaste brandskyddet vi kan ha i våra hem. Det är en otroligt billig livförsäkring. Därför är det bekymmersamt att så många som var fjärde svensk aldrig kontrollerar sin brandvarnare, särskilt som det är väldigt enkelt att göra, genom att trycka på knappen säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Undersökningen visar också att var fjärde person som bor i hyresrätt i flerbostadshus inte vet hur gammal deras brandvarnare är, och att drygt 13 procent av de som hyr lägenhet i andra hand inte har någon brandvarnare överhuvudtaget. Inte sällan är det också en bostadsform för unga människor.

– Generellt sett säger vi att fastighetsägaren ansvarar för att tillhandahålla och montera brandvarnare, medan hyresgästen ansvarar för att testa och underhålla brandvarnaren, förklarar Anders Lundberg.”

Rekommendation: Testa brandvarnaren en gång i månaden

Man skall testa sina brandvarnare en gång i månaden och alltid då man varit hemifrån en längre tid – alltså inte bara till Jul! I ett samarbete mellan MSB, Boverket, ett par räddningstjänster, Fastighetsägarna Sverige, Svebra, BrandvarnareGruppen, Svenska Brandskyddsföreningen har man tagit fram dessa rekommendationer. Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Testa din brandvarnare:

  • En gång i månaden.
  • När du satt upp en ny.
  • När du bytt batteri.
  • När du varit bortrest en längre tid.
  • När du gjort rent den.

När man trycker på knappen på brandvarnare testas samtliga nödvändiga funktioner. Även batteriet testas, men framförallt är det funktionen i brandvarnaren som kontrolleras. När man trycker på testknappen simuleras att rök kommer in i brandvarnaren. Testknappen har alltså samma funktion som rök i brandvarnaren. Man ska aldrig testa en brandvarnare med öppen låga eller rök. Röken kan smutsa ned varnaren. Test med öppen låga kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. Med längre bortavaro avses en till två veckor eller om man varit borta från exempelvis ett fritidshus en längre tid.

Varför så ofta?

  • Batterier kan tappa sin laddning om de inte aktiveras på länge. När man trycker på knappen aktiverar man batteriet. Risken finns annars att batteriet laddar ur helt utan att brandvarnaren ger ifrån sig någon varningssignal. Att batteriet laddat ur kan även vara en orsak till att brandvarnaren avger ett oönskat larm.
  • Brandvarnarens detekteringsfunktion behöver testas eftersom det inte avges någon automatisk varningssignal om det uppstår något tekniskt fel i brandvarnaren. Varningssignalen för svagt batteri gäller just bara batteriets funktion.

Rekommendationen hittar du hittar på MSBs hemsida.

Testhornet – När säkerhet och funktion samverkar

Förutom att Testhornet är ett långt, anatomiskt, robust och väldesignat skohorn, underlättar det och förhindrar fallolyckor. Det också påminnande om det viktiga testet av brandvarnaren. Med er logo profilerar ni er med omtanke och säkerhet över tid. Det används dagligen och är mycket uppskattad för dess längd, hela 78 cm. De flesta av marknadens skohorn är för korta, Testhornet når hela vägen ner. Det tillverkas i Sverige av återvinningsbar ABS-plast, av hög kvalité.

Se Anders demonstrera Testhornet

Testhornet i brandsäkerhetsfilm

Testhornet – en prisvinnare!

Genius Award Winner 2014 – Bästa innovativa profilprodukten på PSI Messe Düsseldorf
Juryns motivering: ”Testhornet-Skohornet som kan rädda liv. Innovativt, genialt och säkert.”

Testhornet – Årets Smarta Sak 2011
Juryns motivering: ”Med en smart och funktionell lösning kan man med årets Smarta Sak på ett snabbt och säkert sätt lösa ett vardagligt problem och bidra till ökad säkerhet i hemmet och på andra platser. Lösningen är helt enkelt genial!”

Testhornet sponsrar Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond

Detta gjorde jag i Sverige då Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond presenterades på säkerhetsmässan SKYDD 2012 på Stockholmsmässan. Något år senare i Norge. Stiftelsen var då ett nytt och unikt initiativ i sitt slag. Den vill uppmärksamma den nya forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer. Ingen rolig information för mej som jobbat med detta sen 1983. Därför är jag mycket glad och tacksam för att kunna vara med och dra mitt strå till stacken! Testhornen såldes på olika evenemang då stiftelsen och den rosa brandbilen var ute och informera om detta. Alla pengarna gick ograverat in på deras kontot. Pengarna kommer att användas till att:

  • Förhindra och förebygga förekomsten av cancersjukdomar som är kopplade till yrket som räddningspersonal,
  • Utveckla metoder, teknikutveckling och utrustning för räddningspersonal som minskar risken att utsättas för farliga ämnen före, under och efter insats samt att i samma syfte bedriva utbildning för räddningspersonal, bransch och branschleverantörer samt
  • Utveckla nya metoder för hälsoundersökningar av räddningspersonal.

Ni kan också sponsra Brandmännens Cancerfond. Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond beviljades den 4 oktober 2012 ett 90-konto. PG 90-0304-7. Den 8 oktober beviljades 90-kontot BG 900-3047.

Testhornet i världen