Rekommendation: Testa brandvarnaren en gång i månaden

Man skall testa sina brandvarnare en gång i månaden och alltid då man varit hemifrån en längre tid – alltså inte bara till Jul! I ett samarbete mellan MSB, Boverket, ett par räddningstjänster, Fastighetsägarna Sverige, Svebra, BrandvarnareGruppen, Svenska Brandskyddsföreningen har man tagit fram dessa rekommendationer. Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Testa din brandvarnare:

  • En gång i månaden.
  • När du satt upp en ny.
  • När du bytt batteri.
  • När du varit bortrest en längre tid.
  • När du gjort rent den.

När man trycker på knappen på brandvarnare testas samtliga nödvändiga funktioner. Även batteriet testas, men framförallt är det funktionen i brandvarnaren som kontrolleras. När man trycker på testknappen simuleras att rök kommer in i brandvarnaren. Testknappen har alltså samma funktion som rök i brandvarnaren. Man ska aldrig testa en brandvarnare med öppen låga eller rök. Röken kan smutsa ned varnaren. Test med öppen låga kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. Med längre bortavaro avses en till två veckor eller om man varit borta från exempelvis ett fritidshus en längre tid.

Varför så ofta?

  • Batterier kan tappa sin laddning om de inte aktiveras på länge. När man trycker på knappen aktiverar man batteriet. Risken finns annars att batteriet laddar ur helt utan att brandvarnaren ger ifrån sig någon varningssignal. Att batteriet laddat ur kan även vara en orsak till att brandvarnaren avger ett oönskat larm.
  • Brandvarnarens detekteringsfunktion behöver testas eftersom det inte avges någon automatisk varningssignal om det uppstår något tekniskt fel i brandvarnaren. Varningssignalen för svagt batteri gäller just bara batteriets funktion.

Rekommendationen hittar du hittar på MSBs hemsida.