Testhornet sponsrar Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond

Detta gjorde jag i Sverige då Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond presenterades på säkerhetsmässan SKYDD 2012 på Stockholmsmässan. Något år senare i Norge. Stiftelsen var då ett nytt och unikt initiativ i sitt slag. Den vill uppmärksamma den nya forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer. Ingen rolig information för mej som jobbat med detta sen 1983. Därför är jag mycket glad och tacksam för att kunna vara med och dra mitt strå till stacken! Testhornen såldes på olika evenemang då stiftelsen och den rosa brandbilen var ute och informera om detta. Alla pengarna gick ograverat in på deras kontot. Pengarna kommer att användas till att:

  • Förhindra och förebygga förekomsten av cancersjukdomar som är kopplade till yrket som räddningspersonal,
  • Utveckla metoder, teknikutveckling och utrustning för räddningspersonal som minskar risken att utsättas för farliga ämnen före, under och efter insats samt att i samma syfte bedriva utbildning för räddningspersonal, bransch och branschleverantörer samt
  • Utveckla nya metoder för hälsoundersökningar av räddningspersonal.

Ni kan också sponsra Brandmännens Cancerfond. Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond beviljades den 4 oktober 2012 ett 90-konto. PG 90-0304-7. Den 8 oktober beviljades 90-kontot BG 900-3047.