Tidig upptäckt räddar liv, sparar egendom och onödigt lidande

Brandvarnarens uppgift är att upptäcka en eventuell brand tidigt. Brinner i bostäder gör det 17 gånger per dygn i Sverige. 80% beror på glömska och försumbarhet- man glömmer helt enkelt! Mat på spisen och stearinljus är de vanligaste orsakerna. 20% beror på tekniska fel. Elinstallationer, datorer, laddare och tv-apparater osv. Detta innebär att ALLA är med i statistiken för att få en brand i hemmet, även de som ”ALDRIG” glömmer något. Elinstallationer har vi alla, de 20%… Spisbranden på bilden blev liten p.g.a. att brandvarnaren upptäcke den och man kunde släcka snabbt. Den minsta branden jag varit på under mina 34 år i yrket skulle jag inte vilja ha i mitt eget hus. Och tack och lov har jag sluppit, alla är med i statistiken, även jag.