-Brandmännens Cancerfond
 
 
-När funktion och säkerhet samarbetar!
- 12 gånger om dagen för dina skor
- 12 gånger om året för dina brandvarnare
  Testhornet
  78 cm. långt
  Tillverkas i Sverige av   återvinningsbar ABS plast

  Se Anders demonstrera
  Testhornet
Genius Award Winner 2014,
Bästa innovativa profilprodukten
på PSI Messe Düsseldorf
LARS BEHRENDT
Pressmeddelande klicka Här !
Pressinfo från PSI Messe Düsseldorf
download printversion
  view online
  about PSI
  PSI-PDF_en
Testhornet som givaway  -  med er logga!
 - Om tryckmöjligheterna och tillverkningen av Testhornet kan ni läsa under fliken Produktinfo
-Varför Testhornet?
Man skall testa sina brandvarnare en gång i månaden!
-Och alltid då man varit hemifrån en längre tid.
I ett samarbete mellan MSB, Boverket, ett par räddningstjänster, Fastighetsägarna Sverige, Svebra, BrandvarnareGruppen, Svenska Brandskyddsföreningen har vi tagit fram dessa rekommendationer.
Rekommendation från MSBs hemsida.
Testning av brandvarnare
Testa brandvarnare en gång i månaden.
Testa brandvarnare genom att trycka på knappen.


Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Testa brandvarnare:
 • en gång i månaden
 • när du satt upp en ny
 • när du bytt batteri
 • när du varit bortrest en längre tid
 • när du gjort rent den

Bakgrund och information
till dig som ger råd

När man trycker på knappen på brandvarnare testas samtliga nödvändiga funktioner. Även batteriet testas, men framförallt är det funktionen i brandvarnaren som kontrolleras. När man trycker på testknappen simuleras att rök kommer in i brandvarnaren. Testknappen har alltså samma funktion som rök i brandvarnaren.

Man ska aldrig testa en brandvarnare med öppen låga eller rök. Röken kan smutsa ned varnaren. Test med öppen låga kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen.

Med längre bortavaro avses en till två veckor eller om man varit borta från exempelvis ett fritidshus en längre tid.

Varför så ofta?
 • Batterier kan tappa sin laddning om de inte aktiveras på länge. När man trycker på knappen aktiverar man batteriet. Risken finns annars att batteriet laddar ur helt utan att brandvarnaren ger ifrån sig någon varningssignal. Att batteriet laddat ur kan även vara en orsak till att brandvarnaren avger ett oönskat larm.

 • Brandvarnarens detekteringsfunktion behöver testas eftersom det inte avges någon automatisk varningssignal om det uppstår något tekniskt fel i brandvarnaren. Varningssignalen för svagt batteri gäller just bara batteriets funktion.

Testhornet hamnar i hallen, och påminner om det viktiga testet!Klicka för att läsa Mer
Klicka här för att läsa mer!

Årets Smarta Sak 2011
 -  Vi blev nominerade till en tävling och vann!
 -  Läs mer om detta under fliken Press
 

    En stolt Anders med prispokalen
Infoprodukter Sweden AB
Sponsrar Insamlingstiftelsen Brandmännens Cancerfond med 2000 rosa Testhorn!
 - Dessa kommer att inbringa 100 000 kr till Insamlingstiftelsen Brandmännens Cancerfond

Jan Wisen tar emot de sponsrade testhornen av Anders Hansson
Insamlingstiftelsen Brandmännens Cancerfond presenterades på säkerhetsmässan SKYDD 2012 på Stockholmsmässan.

Stiftelsen är ett nytt och unikt initiativ i sitt slag. Den vill uppmärksamma den nya forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer.
 - Ingen rolig information för mej som jobbat med detta sen  - 83. -Därför är jag mycket glad och tacksam för att kunna vara med och dra mitt strå till stacken!
Testhornen kommer att säljas för 50 kr/st på olika evenemang då stiftelsen och den rosa brandbilen skall ut och informera om detta.
Alla pengarna kommer ograverat att sättas in på kontot!
Pengarna kommer att användas till att:
  • förhindra och förebygga förekomsten av cancersjukdomar som är kopplade till yrket som räddningspersonal,
  • utveckla metoder, teknikutveckling och utrustning för räddningspersonal som minskar risken att utsättas för farliga ämnen före, under och efter insats samt att i samma syfte bedriva utbildning för räddningspersonal, bransch och branschleverantörer samt
  • utveckla nya metoder för hälsoundersökningar av räddningspersonal.
Ni kan också sponsra Brandmännens Cancerfond!
Allt om fonden och hur ni går till väga kan ni läsa om här.
Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond har den 4 oktober 2012 beviljats 90 - konto PG 90 - 0304 - 7 och den 8 oktober beviljats 90 - konto BG 900 - 3047.
Infoprodukter Sweden AB
Sponsrar Brannmenn mot kreft med 1000 rosa Testhorn!
 - Dessa kommer att inbringa 100 000 kr till Brannmenn mot kreft, Norge
Tommy Kristoffersen tar emot de sponsrade testhornen av Anders Hansson
Brannmenn mot kreft fokuserer på problemområdet kreft hos brannmenn og brannkvinner.
 
 
 
 
 

eXTReMe Tracker